ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ ΕΣΠΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ ΕΣΠΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

Όπως γνωρίζετε το διάστημα 6/11/2019 μέχρι και 14/11/2019 (μετά από παράταση που δόθηκε) είναι η περίοδος αιτήσεων των φοιτητών για πρακτική άσκηση. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να δηλωθεί και Πρακτική με ΕΣΠΑ και Πρακτική εκτός ΕΣΠΑ.

Για όσους φοιητητές το επιθυμούν να μην κάνουν Πτυχιακή ή Πρακτική Άσκηση ή και τα δύο υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν οι επιλογές των μαθημάτων επιλογής (βλέπε νέο πρόγραμμα ΠΑΔΑ).

Πληροφορίες -Αιτήσεις στη διεύθυνση: http://practice.bisc.uniwa.gr/

Οι θέσεις ΕΣΠΑ που έχουν προκηρυχθεί είναι 145 (οι 5 θέσεις είναι για ΦΜΕΑ). Οι υπόλοιποι φοιτητές θα καλυφθούν ασφαλιστικά από το ΠΑΔΑ όπως ενημερώθηκα από τον οικονομικό διευθυντή κ. Παπαδόπουλο. Δεν θα δοθεί το επιπλέον επίδομα όπως είχε προβλεφθεί από την Διοικούσα.

Για την Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης

Αντ Προμπονάς

Καθηγητής