Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1011-1012 ANATOMIKH I ΜΓΥ 5 7  
1021-1022 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 5 7  
1031 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4  
1041-1042 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 5 7  
1051 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΓΥ 3 3  
1061 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 2