Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1011-1012 ANATOMIKH I ΜΓΥ 5 7  
1021-1022 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 5 7  
1031 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4  
1041-1042 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 5 7  
1051 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΓΥ 3 3  
1061 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 2  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2011 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΜΓΥ 5 7  
2021 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 3 3  
2031 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 3 3  
2041 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΓΥ 4 4  
2051-2052 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 6 8  
2061-2062 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 4 6  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3011 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 3  
3021 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΓΥ 4 4  
3031-3032 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΓΥ 4 4  
3041 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 4 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3051 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΥ 3 3  
3061 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Κ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕΥ 4 5  
3071-3072 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΥ 6 7  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ 9 9  
4021 ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 2 3  
4031-4032 ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 4 11  
4041-4042 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι ΜΕ 13 10  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
4051 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΥ 2 3  
4052 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΥ 2 3  

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι ΜΕ 12 10  
5021-5022 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ι ΜΕ 4 7  
5031-5032 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 12 10  
5041 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΥ 2 4  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 9 9  
6021-6022 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 4 5  
6031-6032 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι ΜΕ 9 10  
6041-6042 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕ 8 7  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 9 10  
7021-7022 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ 9 9  
7031 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 2 4  
7041-7042 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕ 10 10  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕ 3 3  
8021-8022 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΥ 10 10  
8031-8032 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ 7 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8041 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ 3 4  
8042 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ 3 4  
8051-8052 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΜΕ 5 5  
8053-8054 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΕ 5 5  
8061 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΥ 2 2  
8062 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΥ 2 2  
8071 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 5  
8082 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ 6