Πρακτική Άσκηση ΠΑΔΑ με ΕΣΠΑ

Οι τους φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΠΑΔΑ και θα κάνουν Πρακτική Άσκηση με το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ θα ενημερώνονται τόσο από την θέση Πρακτική Ασκηση Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών όσο και απο το Moodle του ΠΑΔΑ στη θέση Πρακτική Ασκηση Φοιτητών όπου υπάρχει μία υποσελίδα για την Πρακτική Ασκηση στο Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών.