Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3011 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 3  
3021 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΓΥ 4 4  
3031-3032 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΓΥ 4 4  
3041 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 4 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3051 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΥ 3 3  
3061 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Κ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕΥ 4 5  
3071-3072 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΥ 6 7