ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 9 9  
6021-6022 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 4 5  
6031-6032 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι ΜΕ 9 10  
6041-6042 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕ 8 7