Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα. Τα πρώτα (3) τρία εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις γενικής και ειδικής υποδομής και είναι κοινά, με την Κατεύθυνση «Αισθητικής και Κοσμητολογίας», την Κατεύθυνση «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας», την Κατεύθυνση «Ιατρικών Εργαστηρίων», την Κατεύθυνση «Οδοντικής Τεχνολογίας», και την Κατεύθυνση «Οπτικής και Οπτομετρίας». Τα επόμενα (5) πέντε εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις ειδικότητας και ειδικής υποδομής για κάθε Κατεύθυνση αντίστοιχα.

  1. Το προγραμμα σπουδων των τριών (3) κοινών  εξάμηνων  περιλαμβάνει  μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
  • Δεκαέξι (16) μαθήματα Γενικής Υποδομής, Υποχρεωτικά που καλύπτονται βασικές έννοιες και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Βιοφυσικής, Γενικής και Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Γενικής Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Πρώτες Βοήθειες, Βιοϊατρικής Αγγλικής Ορολογίας, Μαθηματικών, Βιοστατιστικής, Πληροφορικής της Υγείας, Μεθοδολογία της Έρευνας. Στο δεύτερο εξάμηνο προτείνεται το νέο μάθημα «Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες». Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή του τμήματος στο γενικό γνωσιολογικό πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών και στο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης από τις οποίες συγκροτείται το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
  • Τρία (3) μαθήματα Ειδικής Υποδομής Επιλογής/Υποχρεωτικά: Η κάθε κατεύθυνση σε αυτή την κατηγορία επέλεξε και καθόρισε το μάθημα της, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να έχει μια πρώτη γνωσιολογική επαφή και προετοιμασία με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που θα καλεστεί να επιλέξει στο 4ο εξάμηνο.

Β. Το πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων  πέντε (5) εξαμήνων  περιλαμβάνει μαθήματα Ειδικότητας και μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Υποχρεωτικά ή/και Επιλογής) για κάθε κατεύθυνση εκατό πενήντα (150) πιστωτικών μονάδων.

Ακαδημαϊκότητα προγράμματος – Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 

Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης της Επιστήμης της Οδοντικής Τεχνολογίας (Dental Technology) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της σχεδίασης, κατασκευής και επιδιόρθωσης των διαφόρων τύπων οδοντοπροσθετικών εργασιών όπως ένθετα, στεφάνες, γέφυρες, ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, επένθετες οδοντοστοιχίες, επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, μεταλλοκεραμικές και ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, ορθοδοντικά μηχανήματα και  γναθοπροσωπικές αποκαταστάσεις.

Ο Οδοντικός Τεχνολόγος δεν μεταπωλεί, δεν μεταποιεί, δεν εμπορεύεται, δεν είναι απλός χειριστής. Κατασκευάζει από το μηδέν και μορφοποιεί διάφορα υλικά σε οδοντικές προσθέσεις συνδυάζοντας γνώσεις από διάφορες επιστήμες όπως την επιστήμη των βιουλικών, την μηχανολογία, την φυσική, την βιοστατιστική αλλά και επιστήμες της υγείας όπως την φυσιολογία, την βιολογία, την μικροβιολογία κ.α.. Ασχολείται επίσης με την αισθητική του προσώπου ως πρωτεύων χαρακτηριστικό.

Για την κατασκευή αυτών των προσθετικών εργασιών χρησιμοποιούνται βιοϋλικά τα οποία μορφοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων, όπως η επιστήμη και τεχνολογία των επαγωγικών ηλεκτρονικών συσκευών, τα Lasers και τα CAD/CAM, ακολουθώντας τις αρχές της εμβιομηχανικής και εμβιομηχανολογίας, για να τοποθετηθούν τελικά στο στόμα σε επαφή με τους ιστούς  (οστό, βλεννογόνος, σάλιο) και  να λειτουργήσουν με την μέγιστη απόδοση σε αρμονία και συνεργασία με τα υπάρχοντα φυσικά δόντια. Καθίσταται αυτονόητο ότι οι οδοντοπροσθετικές εργασίες είναι Ιατροτεχνολογικές κατασκευές.

«Ιατροτεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για ιατρικούς σκοπούς και του οποίου η κύρια δράση εντός ή επί του ανθρώπινου σώματος δεν επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού.

 

Εδώ θα δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης της Οδοντικής Τεχνολογία του Τμήματος Βιοιατρικών επιστημών του ΠΑΔΑ