Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2011 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΜΓΥ 5 7  
2021 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 3 3  
2031 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 3 3  
2041 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΓΥ 4 4  
2051-2052 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 6 8  
2061-2062 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 4 6