Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονισμό σπουδών του ΠΑΔΑ.
-Κάθε εξάμηνο εκδίδονται θέματα πτυχιακών εργασιών, από τα οποία καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές.
-Ο φοιτητής υποβάλει την αίτησή του στη Γραμματεία, αφού προηγουμένως έχει συμφωνήσει ο επιβλέπων Καθηγητής με το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας, ο οποίος και υπογράφει την αίτηση ανάληψης της πτυχιακής εργασίας (ειδικό έντυπο αίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα ISO που χορηγείται από την Γραμματεία).
-Η έγκριση των θεμάτων πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τομέα.
-Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πολύ σε 2 εξάμηνα σπουδών.
-Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωματικής, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει το ειδικό έντυπο αίτησης εξέτασης (χορηγείται από την Γραμματεία), υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα Καθηγητή στην Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και την πτυχιακή εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
-Στον επιβλέποντα Καθηγητή ο σπουδαστής οφείλει να καταθέσει 3 αντίτυπα σε έντυπη μορφή.
-Στη συνέχεια ανακοινώνεται από τον Τομέα  η ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί από το ΠΑΔΑ οι οποίες έχουν ως εξής:

Οι περίοδοι παρουσίασης πτυχιακών εργασιών με την απόφαση της ΔΕ 22/16-10-18 είναι τις δύο αμέσως εβδομάδες μετά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές που προτίθενται να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έναρξη αυτών των 2 εβδομάδων των παρουσιάσεων να έχουν καταθέσει την αίτηση εξέτασης πτυχιακής υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα καθηγητή μαζί με το αρχείο (cd) της πτυχιακής στην γραμματεία του Τομέα.

Ο φοιτητής επίσης καταθέτει στον επιβλέποντα 3 αντίτυπα της διπλωματικής εργασίας και το αρχείο σε cd.

Οδηγίες και σχετικά έγγραφα μπορείτε να κατεβάσετε απο τις διευθύνσεις που ακολουθούν:

Χρήσιμα έγγραφα:
Φόρμα κατάθεσης θεμάτων (για επιβλέποντες καθηγητές)
Αίτηση ανάληψης διπλωματικής εργασίας
Αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας

Από τον Τομέα