Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕΥ 9 9  
4021 ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 2 3  
4031-4032 ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 4 11  
4041-4042 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι ΜΕ 13 10  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
4051 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΥ 2 3  
4052 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΥ 2 3