Παράρτημα Διπλώματος

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί απο τις θέσεις που ακολουθούν να ανοίξει τόσο την ελληνική όσο και την αγγλική έκδοση του παραρτήματος διπλώματος του πρώην Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας και τώρα Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ.

Παράρτημα Διπλώματος

Diploma Supplement