Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι ΜΕ 12 10  
5021-5022 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ι ΜΕ 4 7  
5031-5032 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 12 10  
5041 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΥ 2 4