Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 9 10  
7021-7022 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ 9 9  
7031 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 2 4  
7041-7042 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕ 10 10